registered-grey

Žigovi

Žigom se može zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzionalne oblike, boje, kao i kombinacije svih navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika.

Žig svojem vlasniku pruža zaštitu osiguravajući mu isključivo pravo na upotrebu znaka za identifikaciju proizvoda i usluga u razdoblju trajanja zaštite. Međutim, valjanost žiga može se višekratno obnoviti podmirenjem pristojbi za obnovu.

Naš je posao, kao patentnih zastupnika, pružiti klijentu uslugu povezanu s postupkom prijave i registracije žiga, procjenom mogućnosti stvaranja zabune na tržištu te obnovom valjanosti registracije žigova. Pružamo sveobuhvatnu uslugu koja uključuje održavanje u valjanosti žigova naših klijenata primjenom potrebnih pravnih radnji, braneći prava svojih klijenata od povrede njihovih žigova te radnji nepoštenog tržišnog natjecanja.

Postupak registracije žigova te njihova valjanost razlikuje se od države do države, a na našim stranicama možete naći sve potrebne informacije za svaku pojedinu državu od vašeg interesa.