search-grey

Pretraživanja

Sveobuhvatno pretraživanje i pozorne analize rezultata prije podnošenja nove prijave željenog oblika intelektualnog vlasništva (žigovi, patenti, industrijski dizajni) predstavljaju važan prvi korak za brzo i učinkovito ishođenje registracije.

Pretraživanje žigova, patenata ili industrijskih dizajna predstavlja neprocjenjivi element u sprječavanju potencijalnih povreda prava, praćenju postupaka konkurencije te sprječavanju priznanja prava ili poduzimanju radnji radi poništenja valjanosti priznatih prava drugih subjekata.

Naš odjel za pretraživanja čine profesionalci koji su stručno osposobljeni za učinkovitu upotrebu različitih vrsta baza podataka i koji rade na pretraživanjima primjenjujući najnovije tehnologije i tehnike za obavljanje kako fizičkih pretraživanja tako i pretraga baza podataka (uključujući i vlastito razvijeni računalni sustav monitoringa) te pretraživanja interneta. Također su odgovorni i za praćenje razvoja postupaka po prijavama i drugih postupaka u skladu s interesima klijenata. Na temelju rezultata dobivenih pretraživanjem, predlažemo svojim klijentima strategiju zaštite njihovih prava na području intelektualnog vlasništva koja uključuje pravne aspekte, kao i interese naših klijenata na području marketinga i prodaje.

Obavljamo različite oblike pretraživanja:

Rezultate pretraživanja, prije konačnog izvještaja analiziraju stručnjaci odgovarajućeg područja (ovisno o zahtjevu pretrage) te pravni stručnjaci koji na temelju rezultata pretraživanja formiraju konačno mišljenje o optimalnoj primjeni rezultata cjelokupne pretrage.