guarantee-certificate-grey

Patenti

Uslijed naše isključive orijentacije na poslove zaštite intelektualnog vlasništva, naša vam tvrtka može ponuditi široki spektar usluga povezanih sa zaštititom izuma patentom. Izdvojili bismo samo neke:  1. Podnošenje, prevođenje, zastupanje hrvatskih i međunarodnih patentnih prijava


  2. Provjera pravnog statusa pute interneta


  3. Sve vrste pretraživanja.


  4. Izrada mišljenja o patentibilnosti i utrživosti


  5. Izrada mišljenja o povredama prava


  6. Zastupanje u sudskim postupcima


  7. Prigovori, poništaji, postupci za ukidanje rješenja o priznanju patenta


  8. Pregovaranje o licenciji


  9. Priređivanje licencijskih ugovora


Za područje Hrvatske nudimo optimizaciju troškova ishođenja zaštite.