Osoblje

Društvo Producta d.o.o. čini grupa profesionalaca, stručnjaka iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva, čiji je motiv zajedničkim naporima omogućiti najbolju profesionalnu uslugu u pogledu zaštite intelektualnog vlasništva klijentima diljem svijeta.

Naše osoblje čine pojedinci čija je izobrazba široka, a obuka na području intelektualnog vlasništva vrlo temeljita, tako da uključuje, između ostalog, koautore Zakona o autorskom i srodnim pravima te Zakona o patentu, kao i one koji kao eksperti sudjeluju u programu CARDS vezanom na sustav intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj.

Nadalje, spomenuli bismo da naš tim uključuje i ljude koji su obrazovani u zemlji i inozemstvu na specijalističkim studijima i programima (primjerice The John Marshall Law School, Chicago; EPO, München; WIPO, Ženeva; itd.), kao i da smo aktivni članovi međunarodnih organizacija: INTA – Međunarodna organizacija za zaštitu žigova (aktivni član INTA-ina Odbora za objavljivanje biltena), AIPPI – Međunarodna organizacija za zaštitu intelektualnog vlasništva, LES – Međunarodno licencijsko udruženje itd.

Također bismo istaknuli svoje iskustvo u izradi patentnih prijava iz različitih znanstvenih područja, uključujući kemiju, farmaceutiku i dr., kao i stalna nastojanja da svojim klijentima omogućimo što širu zaštitu prava.