scheme-grey

Industrijski dizajn

Industrijskim dizajnom štiti se dizajn u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualan karakter.

Sve poslove povezane s ishođenjem zaštite industrijskog dizajna na nacionalnoj, kao i na globalnoj razini, poslove povezane s poništajem registriranoga industrijskog dizajna, kao i poslove povezane s prijenosom prava i licencije s povjerenjem prepustite nama.

Po potrebi sudjelujemo i u razvojima dizajna u svojstvu vanjskih konzultanata.