REGISTRIRANI ZASTUPNIK KOD DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO RH

Pouzdane IP usluge u nepouzdanom svijetu

Društvo osnovano 1992.

Od svojeg osnivanja 1992. godine, istodobnog s uspostavljanjem hrvatske države, Producta d.o.o. prerasla je u jednu od najpoznatijih i najrespektabilnijih tvrtki za zastupanje pri zaštiti intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj te ostalim državama srednje i istočne Europe.

 

Žigovi

Žigom se može zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzionalne oblike, boje, kao i kombinacije svih navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika.

Saznaj više

 

Patenti

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema. Patent se priznaje za izume koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu.

Saznaj više

Pretraživanja

Sveobuhvatno pretraživanje i pozorne analize rezultata prije podnošenja nove prijave željenog oblika intelektualnog vlasništva (žigovi, patenti, industrijski dizajni) predstavljaju važan prvi korak za brzo i učinkovito ishođenje registracije.

Saznaj više

Industrijski dizajn

Industrijskim dizajnom štiti se dizajn u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualan karakter.

Saznaj više

Naše usluge

Osnovne su djelatnosti našeg društva:

Pretraživanja

Pretraživanja, usluge watch servisa, dokumentacijske i informacijske usluge (pretraživanja, konzultacije, opozicije).

Upravljanje dokumentacijom

Podnošenje i vođenje postupaka zaštite žigova, patenata i industrijskih dizajna te održavanje njihovih registracija.

Savjetovanje

Savjetodavne usluge povezane sa zaštitom intelektualnog vlasništva, uključujući nepošteno tržišno natjecanje, licenciranje, prijenos tehnologije, kao i poslove povezane s autorskim i srodnim pravima.

Vođenje sporova

Vođenje sporova na svim područjima intelektualnog vlasništva.