Strukturni i investicijski fondovi odobrili su sufinanciranje našeg projekta razvoja novog sustava za praćenje postupaka zaštite intelektualnog vlasništva

Zadovoljstvo nam je objaviti da je naš projekt „Informacijski sustav za praćenje postupaka zaštite intelektualnog vlasništva (IPPS)” odobren za sufinanciranje iz Strukturnih i investicijskih fondova.

Osnovni podaci o projektu:

NAZIV PROJEKTA: Informacijski sustav za praćenje postupaka zaštite intelektualnog vlasništva

Nositelj projekta: PRODUCTA d.o.o.

Šifra projekta: RC.2.1.11-0167

Vrijednost projekta : 641.775,00 HRK

Bespovratna sredstva EU za realizaciju: 416.064,77 HRK

Razdoblje provedbe: travanj 2014. – srpanj 2015.

Projektom je predviđeno cjelovito unaprjeđenje IKT infrastrukture, podijeljeno u dvije faze – unaprjeđenje računalne i mrežne opreme, što je u cijelosti izvršeno zamjenom postojećih radnih stanica i uvođenjem središnjeg računalnog poslužitelja. U drugoj je fazi provedeno unaprjeđenje programske infrastrukture u skladu s postojećim poslovnim modelom, uz upotrebu mrežnog sučelja, te uz primjenu redundantnih mehanizama pohrane i čuvanja podataka. Projektom je predviđeno digitaliziranje velikog dijela arhivirane dokumentacije, čime je postignuto smanjenje utroška papira te tako pridonosimo održivom razvoju. Projektom je također realiziran sustav za monitoring i usporedbu žigova naših klijenata, što pridonosi boljem nadzoru prava naših klijenata, odnosno većoj produktivnosti kod provođenja monitoringa.

Razvoj i implementacija navedenog novog sustava ne bi bila ostvariva bez podrške Europske unije koja sufinancira projekt iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost.

Dodatne informacije o fondovima EU-a zainteresirane tvrtke i pojedinci mogu dobiti na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/