Države i obrasci

Kao što smo već naveli, Producta d.o.o. pruža usluge zaštite intelektualnog vlasništva (žigova, patenata i industrijskih dizajna) širom svijeta, a imamo posebno razvijenu suradnju s lokalnim uredima u svim državama navedenima u tablici.

Osnovni obrasci koji su potrebni prilikom prijave pojedinog patenta, žiga ili industrijskog dizajna:

world512

Albanija


Žigovi

Punomoć
Izjava o prijenosu prava

 

Patenti

Punomoć

 

Industrijski dizajn

Punomoć

Armenija


Žigovi

Punomoć
Izjava o prijenosu prava

 

Patenti

Punomoć

 

Industrijski dizajn

Punomoć

Uzbekistan


Žigovi

Punomoć

 

Patenti

Punomoć

 

Industrijski dizajn

Punomoć