Žigom se može zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzionalne oblike, boje, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika.

Žig svom vlasniku pruža zaštitu osiguravajući mu isključivo pravo na upotrebu znaka za identifikaciju proizvoda i usluga u vremenskom razdoblju trajanja zaštite. Međutim, važenje žiga može se višekratno obnoviti podmirenjem pristojbi za obnovu.

Posao nas, kao patentnih zastupnika, je pružiti klijentu uslugu u svezi postupka prijave i registracije žiga, procjene mogućnosti stvaranja zabune na tržištu te obnova važenja registracije žigova. Pružamo sveobuhvatnu uslugu koja uključuje održavanje u važenju žigova naših klijenata koristeći potrebne pravne radnje, braneći prava naših klijenata od povrede njihovih žigova te radnji nepoštenog tržišnog natjecanja.

Postupak registracije žigova te njihovo važenje razlikuje se od zemlje do zemlje, a na našim stranicama možete naći sve potrebne informacije za svaku pojedinu zemlju od vašeg interesa.

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan