Kod zemlje: TR
Položaj: Jugoistočna Europa i Jugozapadna Azija
Površina: ukupna: 780,580 kvadratnih kilometara (voda: 9,820 kvadratnih kilometara; kopno: 770,760 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 68,109,469 (procjena, srpanj 2003)
Glavni grad: Ankara
Jezici: turski (službeni), kurdski, arapski, armenski, grčki
Valuta: turska lira
Religijska pripadnost stanovništva: Muslimani 99.8% (većinom Suniti), ostali 0.2%
Industrije: tekstilna, prehrambena, automobilska, rudarstvo (ugljen, krom, bakar, bor), čelik, nafta, građevina, drvna
Poljoprivredni proizvodi: duhan, pamuk, žitarice, masline, šećerna repa, mahunarke, limun, stoka
Izvoz (proizvodi): nakit, prehrambeni proizvodi, tekstil, proizvodnja metala, oprema za transport
Uvoz (proizvodi): strojevi, kemikalije, polugotovi proizvodi, goriva, oprema za transport

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ako je tražena)

3. Popis proizvoda/ usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Punomoć

5. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Opis dizajna

4. Slike ili fotografije dizajna

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument

7. Izjava o dobrom poslovanju

 

Moguće naknadno podnošenje:

6. Prioritetni dokument

 

 

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
4 godine i 9 mjeseci
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:

- mali patent - samo formalno ispitivanje - vrijedi 7 godina

- patent - izdaje se nakon formalnog i supstancijalnog ispitivanja - vrijedi 20 godina

 

Trajanje zaštite:
5 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

Anuiteti:

- dospijevaju unaprijed za sljedeću godinu održavanja

 

Obnavljanje zaštite:

4 puta po 5 godina

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

3. Originalna isprava o registraciji

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

3. Originalna isprava o registraciji

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

3. Originalna isprava o registraciji

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan