Kod zemlje: SI
Položaj: Srednja Europa
Površina: ukupna: 20,273 kvadratnih kilometara (voda: 122 kvadratnih kilometara; kopno: 20,151 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 1,935,677 (procjena, srpanj 2003)
Glavni grad: Ljubljana
Jezici: slovenski
Valuta: tolar
Religijska pripadnost stanovništva: Rimokatolici (Grkokatolici 2%) 70.8%, Luterani 1%, Muslimani 1%, ateisti 4.3%, ostali 22.9%
Industrije: metalurgija željeznih i aluminijskih proizvoda, taljenje olova i cinka, elektronika (uključujući vojnu elektroniku), kamioni, oprema za električnu energiju, proizvodi od drveta, tekstil, kemikalije, strojni alati
Poljoprivredni proizvodi: krumpir, plodovi hmelja, pšenica, šećerna repa, kukuruz, grožđe, stoka, ovce, perad
Izvoz (proizvodi): proizvodna dobra, strojevi i oprema za transport, kemikalije, prehrambeni proizvodi
Uvoz (proizvodi): strojevi i oprema za transport, proizvodna dobra, kemikalije, goriva i maziva, prehrambeni proizvodi

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ako je tražena)

3. Popis proizvoda/ usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Slike ili fotografije dizajna

4. Podaci o prioritetu

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
5 godina
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Nacionalna faza PCT prijave:

Zatvorena je PCT ruta. Moguće je jedino naznačiti Sloveniju u sklopu EPO prijave

 

Trajanje zaštite:
5 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:

- patent - izdaje se nakon formalnog ispitivanja - vrijedi 20 godina ako prijavitelj dostavi dokaz da je ekvivalentna prijava priznata od strane EPO ili drugih zemalja

 

Obnavljanje zaštite:

4 puta po 5 godina

 

 

 

Anuiteti:

- anuiteti do priznanja plaćaju se odjednom nakon priznanja

- slijedni anuiteti dospijevaju unaprijed za sljedeću godinu održavanja

 

 

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

 

Obrasci:

Punomoć

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan