Kod zemlje: MK
Položaj: Jugoistočna Europa
Površina: ukupna: 25,333 kvadratnih kilometara (voda: 477 kvadratnih kilometara; kopno: 24,856 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 2,063,122 (procjena, srpanj 2003)
Glavni grad: Skopje
Jezici: makedonski
Valuta: makedonski dinar
Religijska pripadnost stanovništva: Makedonski Pravoslavci 67%, Muslimani 30%, ostali 3%
Industrije: ugljen, krom, olovo, cink, legure željeza i nikla, tekstil, proizvodi od drveta, duhan, prehrambeni proizvodi
Poljoprivredni proizvodi: riža, duhan, pšenica, kukuruz, proso, pamuk, sezam, limun, povrće, govedina, svinjetina, perad
Izvoz (proizvodi): prehrambeni proizvodi, osvježavajuća pića, duhan, željezo i čelik
Uvoz (proizvodi): strojevi i oprema, kemikalije, goriva, prehrambeni proizvodi

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ako je tražena)

3. Popis proizvoda/ usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Opis dizajna

4. Slike ili fotografije dizajna)

5. Podaci o prioritetu

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

6. Punomoć

7. Prioritetni dokument

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
5 godina
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:

- patenta - formalno ispitivanje - vrijedi 20 godina ukoliko prijavitelj dostavi dokaz kako je ekvivalentna prijava priznata od strane EPO-a ili drugih zemalja

 

Trajanje zaštite:
5 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

Anuiteti:

- za prijave kao i za priznate patente dospijevaju za treću i svaku sljedeću godinu

Dokumenti za proširenje EPO patenta:

1. EPO obrazac 2006

2. Kopija priznatog europskog patenta

3. Prijevod EPO B1 dokumenta

4. Punomoć

 

Obnavljanje zaštite:

4 puta za period od po 5 godina

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

 

Obrasci:

Punomoć

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan