Kod zemlje: HU
Položaj: Srednja Europa
Površina: ukupna: 93,030 kvadratnih kilometara (voda: 690 kvadratnih kilometara; kopno: 92,340 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 10,045,407 (procjena, srpanj 2003)
Glavni grad: Budimpešta
Jezici: mađarski 98.2%
Valuta: forinta
Religijska pripadnost stanovništva: Rimokatolici 67.5%, Kalvinisti 20%, Luterani 5%, ateisti i ostali 7.5%
Industrije: rudarstvo, metalurgija, građevni materijal, prehrambeno-preradivačka industrija, tekstilna, lijekovi, motorna vozila
Poljoprivredni proizvodi: pšenica, kukuruz, suncokretovo sjeme, krumpir, šećerna repa, svinje, stoka, perad, mliječni proizvodi
Izvoz (proizvodi): strojevi i oprema 57.6%, drugi industrijski proizvodi 31.0%, prehrambeni proizvodi 7.5%, neobrađeni materijali 1.9%, gorivo i el. energija 1.9%
Uvoz (proizvodi): strojevi i oprema 51.6%, drugi industrijski proizvodi 35.3%, gorivo i el. energija 8.2%, prehrambeni proizvodi 2.9%, neobrađeni materijali 2.0%

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ako je tražena)

3. Popis proizvoda/ usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime, adresa i nacionalnost prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Opis dizajna

4. Slike ili fotografije dizajna

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Izjava (ili ugovor) o pravu na izum ukoliko izumitelj nije prijavitelj

7. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Podaci o prioritetu

7. Prioritetni dokument

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
5 godina
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:

- patent - formalno i supstancijalno ispitivanje - vrijedi 20 godina

Anuiteti:

- akumulirani do priznanja dospijevaju nakon priznanja

- slijedni anuiteti dospijevaju unaprijed za sljedeću godinu održavanja

 

Trajanje zaštite:
5 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

Validacija EPO patenta:

1. EPO priznati patent

2. Prijevod EPO patenta na Mađarski

 

Obnavljanje zaštite:

4 puta po 5 godina

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

Izjava o     izumiteljstvu

 

Obrasci:

Punomoć

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan