Kod zemlje: nepoznat
Položaj: Jugoistočna Europa, između Crne gore na sjeverozapadu, Makedonije na jugu, Albanije na jugozapadu, okružena centralnom Srbijom na sjeveru i istoku
Površina: ukupna: 10,887 kvadratnih kilometara (voda: 0 kvadratnih kilometara; kopno: 10,887 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 2,200,000 (procjena, srpanj 2005) - Albanci 92 %, Srbi 4 %, Bošnjaci i Gorani 2 %; Romi 1 %, Turci 1 %
Glavni grad: Priština
Jezici: albanski, srpski, engleski
Valuta: euro je službena valuta na Kosovu i koriste ga UNMIK i vladina tijela. Srpski dinar se koristi u srpskim enklavama i na sjeveru zemlje
Religijska pripadnost stanovništva: Muslimani 90 %, ortodoksni Pravoslavci, Rimokatolici
Industrije: nepoznata
Poljoprivredni proizvodi: žitarice, duhan, ovčarstvo
Izvoz (proizvodi): nepoznato
Uvoz (proizvodi): nepoznato

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ako je tražena)

3. Popis proizvoda/ usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Izjava o korištenju znaka ili intend to use

5. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Opis dizajna

4. Slike ili fotografije dizajna

5. Podaci o prioritetu

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument (original) - podnosi se najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument (original) - podnosi se najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave

7. Izjava o pravnom temelju za podnošenje prijave

 

Moguće naknadno podnošenje:

6. Punomoć

7. Prioritetni dokument (original) - podnosi se najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave

8. Izjava o pravnom temelju za podnošenje prijave

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
5 godina
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:

- patent - formalno i supstancijalno ispitivanje - vrijedi 20 godina

 

Trajanje zaštite:
5 godina - maximalno do 25 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

Anuiteti:

- Za prijave kao i za priznate patente dospijevaju od treće godine

 

Anuiteti:

- nakon isteka pete godine anuiteti su plativi na godišnjoj bazi

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog - ovjeren od javnog bilježnika

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog - ovjeren od javnog bilježnika

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog - ovjeren od javnog bilježnika

 

Obrasci:

Punomoć

 

Obrasci:

Punomoć

 

Obrasci:

Punomoć

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan