Kod zemlje: CN
Položaj: Istočna Azija
Površina: ukupna: 9,596,960 kvadratnih kilometara (kopno: 9,326,410 kvadratnih kilometara; voda: 270,550 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 1,286,975,468 (procjena, srpanj 2003)
Glavni grad: Peking
Jezici: klasični kineski, mandarinski, yue (cantonese), wu (shanghaiese), minbei (fuzhou), minan (hokkien-taiwanese), xiang, gan
Valuta: juan
Religijska pripadnost stanovništva: Taoisti, Budisti, Muslimani 1%-2%, Kršćani 3%-4%
Industrije: željezo i čelik, ugljen, građevinski strojevi, ratna oprema, tekstil i nakit, nafta, proizvodnja cementa, kemikalije umjetna gnojiva, obuća, igračke, prehrambena, automobili, elektronika, telekomunikacije
Poljoprivredni proizvodi: riža, pšenica, krumpir, kikiriki, čaj, proso, ječam, pamuk, svinjetina, riba
Izvoz (proizvodi): strojevi i oprema, tekstil i odjeća, obuća, igračke i sportska oprema, mineralna goriva
Uvoz (proizvodi): strojevi i oprema, mineralna goriva, plastika, željezo i čelik, kemikalije

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ako je tražena)

3. Popis proizvoda /usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Punomoć

5. Prioritetni dokument i podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Punomoć

5. Prioritetni dokument i podaci o prioritetu

6. Prijenos prava prioriteta ukoliko se prijavitelj u Kini razlikuje od prijavitelja prioritetne prijave

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime, adresa i nacionalnost prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Opis dizajna

4. Slike ili fotografije dizajna

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
3 godine
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:
- patent vrijedi 20 godina - formalno i supstancijalno ispitivanje

 

Trajanje zaštite:
10 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

Anuiteti:

- plativo od treće godine za prijave i patente (no dospijevaju tek po priznanju)

- slijedni anuiteti dospijevaju unaprijed za sljedeću godinu održavanja

 

Obnavljanje zaštite:

- plativi za svaku godinu za prijave i za registrirane dizajne

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan