Kod zemlje: CY
Položaj: država u Sredozemnom moru
Površina: ukupna: 9,250 kvadratnih kilometara (voda: 10 kvadratnih kilometara; kopno: 9,240 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 771,657 (procjena, srpanj 2003)
Glavni grad: Nikozia
Jezici: grčki, turski, engleski
Valuta: ciparska funta
Religijska pripadnost stanovništva: Grčki Pravoslavci 78%, Muslimani 18%, Maroniti i pripadnici Armenske Apostolske crkve, i drugi 4%
Industrije: prehrambeni proizvodi, pića, tekstil, kemikalije, proizvodi od metala, turizam, proizvodi od drveta
Poljoprivredni proizvodi: krumpir, limun, povrće, ječam, grožđe, masline, povrće
Izvoz (proizvodi): limun, krumpir, lijekovi, proizvodnja cementa, odjeća i cigarete
Uvoz (proizvodi): potrošna dobra, nafta i maziva, poluproizvodi, strojevi, oprema za transport

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ako je tražena)

3. Popis proizvoda/ usluga prema Nicanskoj klasifikaciji. Podnosi se po jedna prijava za svaki razred

4. Punomoć

5. Prioritetni dokument i podaci o prioritetu

 


Zaštitu izuma patentom moguće je dobiti samo za, od strane EPO-a, priznate PCT prijave

Dokumenti za EP - validaciju

1. EPO obrazac 2006

2. Punomoć

3. prijevod priznatog EPO patenta na Grčki

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime, adresa i nacionalnost prijavitelja

2. Opis dizajna

3. Slike ili fotografije dizajna

4. Punomoć

5. U slučaju kad prijavitelj nema prebivalište ili registrirani ured na Cipru:
- ime fizičke ili pravne osobe iz Cipra, opunomoćene da zastupa prijavitelja
- izjavu prijavitelja da prihvaća nadležnost ciparskih sudova

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
5 godina
Trajanje zaštite:
7 godina nakon datuma podnošenja i može se produžiti za 14 godina

 

Dokumenti za podnošenje (nacionalna prijava):

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Punomoć

 

Osobe kvalificirane za podnošenje prijave:

Fizičke osobe, državljani ili oni čije je uobičajeno prebivalište Cipar ili bilo koja od članica EU;
poduzeća ili druge pravne osobe čije je proizvodno ili komercijalno sjedište smješteno na Cipru ili bilo kojoj od država EU.

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

Anuiteti:

- plativi od treće godine trajanja zaštite do dvadesete godine

 

Trajanje zaštite:

5 godina

Obnavljanje zaštite:

4 puta po 5 godina

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

     

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

 

Obrasci:

Punomoć

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan