Kod zemlje: BY
Položaj: Istočna Europa
Površina: ukupna: 207,600 kvadratnih kilometara (voda: 0 kvadratnih kilometara; kopno: 207,600 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 10,322,151 (procjena, srpanj 2003)
Glavni grad: Minsk
Jezici: bjeloruski, ruski
Valuta: bjeloruska rublja
Religijska pripadnost stanovništva: Pravoslavci 80%, ostali (Rimokatolici, Protestanti, Židovi i Muslimani) 20%
Industrije: pribor za strojeve za rezanje metala, traktori, kamioni, bageri, motocikli, televizori, kemijska vlakna, umjetna gnojiva, tekstilna, radio aparati, hladnjaci
Poljoprivredni proizvodi: žito, riža, krumpir, povrće, šećerna repa, lan, govedina, mlijeko
Izvoz (proizvodi): strojevi i oprema, minerali, kemikalije, metali, tekstil, prehrambeni proizvodi
Uvoz (proizvodi): minerali, strojevi i oprema, kemikalije, prehrambeni proizvodi, metali

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ako je tražena)

3. Popis proizvoda/ usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime, adresa i nacionalnost prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Opis dizajna

4. Slike ili fotografije dizajna

5. Punomoć

6. Podaci o prioritetu

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

5. Punomoć

6. Ugovor o prijenosu prava

7. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

7. Prioritetni dokument

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
5 godina
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:
- patent vrijedi 20 godina - formalno i supstancijalno ispitivanje

 

Trajanje zaštite:
10 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

Anuiteti:

- akumulirani anuiteti plativi su nakon priznanja patenta

- anuiteti za priznate patente dospijevaju unaprijed za tekuću godinu

 

Obnavljanje zaštite:

jednokratno na 5 godina

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Obrasci:

Punomoć

 

Obrasci:

Punomoć

 

Obrasci:

Punomoć

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan