Kod zemlje: AZ
Položaj: Jugozapadna Azija
Površina: ukupna: 86,600 kvadratnih kilometara (voda: 500 kvadratnih kilometara, zemlja: 86,100 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 7,830,764 (procjena, srpanj 2003)
Glavni grad: Baku
Jezici: azerbejdžanski (azeri)
Valuta: azerbejdžanski manat
Religijska pripadnost stanovništva: Muslimani 93.4%, Ruski Pravoslavci 2.5%, Armenski Pravoslavci 2.3%, ostali 1.8%
Industrije: naftna i industrija prirodnog plina, naftni proizvodi, oprema za naftna polja, industrija čelika, željezne rudače, kemikalije i petrokemikalije
Poljoprivredni proizvodi: pamuk, žito, riža, grožđe, voće, povrće, čaj, duhan, stoka, svinje, ovce, koze
Izvoz (proizvodi): naftna i plin 90%, strojevi, pamuk, prehrambeni proizvodi
Uvoz (proizvodi): strojevi i oprema, naftni proizvodi, prehrambeni proizvodi, metali, kemikalije

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime, adresa i nacionalnost prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku

3. Popis proizvoda/ usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Podaci o prioritetu

5. Punomoć

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime, adresa i nacionalnost prijavitelja

2. Ime, adresa i zanimanje izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Podaci o prioritetu

5. Punomoć

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime, adresa i nacionalnost prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Opis dizajna

4. Slike ili fotografije dizajna

5. Punomoć

6. Podaci o prioritetu

 

Moguće naknadno podnošenje:

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

7. Prioritetni dokument

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
5 godina
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:
patent se izdaje na temelju formalnog ispitivanja - vrijedi 20 godina

 

Trajanje zaštite:
10 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

Anuiteti:

- anuiteti se plaćaju za prijave i registrirane patente nakon 3. godine

 

Obnavljanje zaštite:

nije moguće

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

 

Obrasci:

Punomoć

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan