Kod zemlje: AM
Položaj: Jugozapadna Azija
Stanovništvo: 3,326,448 (procjena iz 2003)
Glavni grad: Erevan
Jezici: armenski
Valuta: dram
Religijska pripadnost stanovništva: Armenska Apostolska Crkva 94%, drugi Kršćani 4%, Yezidi (Zaratustranci/animisti) 2%
Prirodni resursi: male kolicine zlata, bakar, molibden, cink, aluminij
Industrije: pribor za strojeve za rezanje metala, strojevi za kovanje i prešanje, električni motori, gume, pletena odjeća, čarape, cipele, proizvodnja silka, kemikalije, kamioni, instrumenti, mikroelektronika, brušenje dijamanata, proizvodnja nakita, razvoj softwarea, prehrambena, alkoholna pića
Poljoprivredni proizvodi: voće (posebice grožđe), povrće, stoka
Izvoz (proizvodi): dijamanti, minerali, prehrambeni proizvodi, energija
Uvoz (proizvodi): prirodni plin, petrolej, duhanski proizvodi, prehrambeni proizvodi, dijamanti

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ukoliko je zahtijevano)

3. Popis proizvoda /usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Punomoć

5. Podaci o prioritetu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma, zahtjevi, sažetak i slike

4. Punomoć

5. Podaci o prioritetnom dokumentu

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Opis dizajna

4. Slike ili fotografije dizajna

5. Punomoć

6. Podaci o prioritetu

 

Moguće naknadno podnošenje:

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

7. Prioritetni dokument

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
5 godina
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:

- patent izdan na temelju supstancijalnog ispitivanja - vrijedi 20 godina

- mali patent izdan na temelju formalnog ispitivanja - vrijedi 10 godina

 

Trajanje zaštite:
15 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Naziv žiga i reg. broj

3. Razredi i popis proizvoda/usluga

4. Punomoć

 

 

 

 

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomoć

 

Obrasci:

Punomoć

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan