Kod zemlje: AL
Položaj: Jugoistočna Europa
Površina: ukupna: 28,748 kvadratnih kilometara (voda: 1,350 kvadratnih kilometara, zemlja: 27,398 kvadratnih kilometara)
Stanovništvo: 3,582,205 (procjena, srpanj 2003)
Glavni grad: Tirana
Jezici: albanski
Valuta: lek
Religijska pripadnost stanovništva: Muslimani 70%, Pravoslavci 20%, Rimokatolici 10%
Industrije: prehrambena, tekstilna i odjevna; drvna, plin, proizvodnja cementa, kemikalije, rudarstvo, metaloprerađivačka industrija, hidroenergetika
Poljoprivredni proizvodi: pšenica, kukuruz, krumpir, povrće, voće, šećerna repa, grožde; meso, mliječni proizvodi
Izvoz (proizvodi): tekstil i obuća, asfalt, metali i metalne rudače, sirova nafta, povrće, voće, duhan
Uvoz (proizvodi): strojevi i oprema za njih, prehrambene proizvode, tekstil, kemikalije

Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Izgled znaka u bar jednom primjerku (u boji ako je tražena)

3. Popis proizvoda/ usluga prema Nicanskoj klasifikaciji

4. Podaci o prioritetnoj prijavi (ukoliko postoji)

5. Punomoć

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa izumitelja

3. Opis izuma sa zahtjevima, sažetak i slike

4. Podaci o prioritetu

5. Punomoć

 


Dokumenti za podnošenje:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Ime i adresa autora

3. Podaci o prioritetu

4. Opis dizajna

5. Slike ili fotografija dizajna

6. Punomoć

 

Moguće naknadno podnošenje:

6. Prioritetni dokument

 

Moguće naknadno podnošenje:

6. Prioritetni dokument, na zahtjev Zavoda

 

Moguće naknadno podnošenje:

7. Prioritetni dokument, na zahtjev Zavoda

 

Upotreba žiga: obvezujuća
Rok za upotrebu:
5 godina od dana registracije
Trajanje zaštite:
10 godina

 

Trajanje zaštite i ispitivanje:
provodi se formalno ispitivanje: patent vrijedi 20 godina

 

Trajanje zaštite:
5 godina

 

Obnavljanje zaštite:

1. Ime i adresa prijavitelja

2. Razredi i popis proizvoda/usluga

3. Kopija originala albanskog registracijskog certifikata

4. Punomoć

 

Proširenje EPO patenta:

1. EPO obrazac 2006

2. Kopija priznatog europskog patenta

3. Slike i zahtjevi za prijevod na albanski

4. Punomoć

 

Obnavljanje zaštite:

dva puta na period od po pet godina

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Prijenos prava:

1. Punomoći na ime prenositelja prava i stjecatelja prava

2. Ugovor o prijenosu prava ili ovjerena kopija istog

 

Promjena imena/adrese:

1. Novo ime i adresa prijavitelja

2. Punomoć

 

Promjena imena/adrese:

1. Novo ime i adresa prijavitelja

2. Punomoć

 

Promjena imena/adrese:

1. Novo ime i adresa prijavitelja

2. Punomoć

 

Obrasci:

Punomoć

Izjava o prijenosu     prava

 

Obrasci:

Punomocć

 

Obrasci:

Punomoć

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan