Sveobuhvatno pretraživanje i pozorne analize rezultata prije podnošenja nove prijave željenog oblika intelektualnog vlasništva (žigovi, patenti, industrijski dizajni) predstavljaju važan prvi korak za brzo i efikasno ishođenje registracije.

Pretraživanje žigova, patenata ili industrijskih dizajna predstavlja neprocjenjivi element u sprječavanju potencijalnih povreda prava, praćenju postupaka konkurencije te sprječavanju priznanja prava ili poduzimanju radnji radi poništenja važenja priznatih prava drugih subjekata.

Naš odjel za pretraživanja čine profesionalci koji su stručno osposobljeni za učinkovitu upotrebu različitih vrsta baza podataka i koji rade na pretraživanjima koristeći najnovije tehnologije i tehnike za obavljanje kako fizičkih pretraživanja, tako i pretraga baza podataka (uključujući i vlastito razvijeni računalni monitoring sistem) te pretraživanja Interneta. Također su odgovorni i za praćenje razvoja postupaka po prijavama i drugih postupaka u skladu s interesima klijenata. Na temelju rezultata dobivenih pretraživanjem, predlažemo našim klijentima strategiju zaštite njihovih prava na području intelektualnog vlasništva koja uključuje pravne aspekte kao i interese naših klijenata na području marketinga i prodaje.


Obavljamo različite oblike pretraživanja:


pretraživanja na identičnost

pretraživanja na sličnost ili pretraživanja figurativnih oblika žigova

pretraživanja po nositeljima žigova

pretraživanja po trgovačkim subjektima

 


pretraživanja na identičnost

pretraživanja patentnih familija

pretraživanja na novost

pretraživanja po nositeljima patenata

 


pretraživanja na identičnost

pretraživanja na sličnost

pretraživanja po nositelju dizajna

pretraživanja po trgovačkim subjektima

 

Rezultate pretraživanja, prije konačnog izvještaja, analiziraju stručnjaci odgovarajućeg područja (ovisno o zahtjevu pretrage) te pravni stručnjaci koji temeljem rezultata pretraživanja formiraju konačno mišljenje o optimalnom korištenju rezultata cjelokupne pretrage.

 

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan