Često postavljana pitanja


1. Trebam li podnijeti patentnu prijavu?

Prije nego što zatražite zaštitu svog izuma patentom trebali biste utvrditi ima li Vaš izum potencijal za tržišnu eksploataciju. Prilikom utvrđivanja utrživosti Vašeg izuma, trebali biste odrediti postoji li neka druga tvrtka koja bi mogla iskoristiti Vaš izum, i to ne samo danas, nego i u budućnosti. Dakle, čak ukoliko sami niste u stanju plasirati svoj izum na tržište, a ukoliko postoji tvrtka potencijalno zainteresirana za Vaš izum, trebali biste pokrenuti postupak zaštite izuma patentom.


2. Koje imam koristi od patentiranja svog izuma?

Patentiranjem svog izuma onemogućujete druge da proizvode, upotrebljavaju ili prodaju Vaš izum u svim zemljama u kojim ste zatražili (dobili) zaštitu Vašeg izuma patentom. Patent predstavlja rijetku imovinu kojoj vrijednost tijekom vremena može rasti. Isto tako, patentom možete povećavati ukupnu vrijednost Vaše tvrtke, jer Vam može poslužiti kao kolaterala u ostvarivanju bankovnog zajma, ili ukoliko raspolažete s patentnim portfoliom, možete ga strukturirati na način pogodan za realizaciju emisije vrijednosnih papira čija bi vrijednost bila utemeljena na budućim prihodima koje donosi taj portfolio.

Osim toga, patentno pravo možete u cijelosti prodati zainteresiranim stranama ili istim možete dati samo mogućnost korištenja Vašeg izuma temeljem ugovora o licenciji.


3. Moram li podnijeti prvu prijavu u Hrvatskoj i postoje li institucije koje bi mi mogle poći u komercijalizaciji mog patenta?

U principu ne morate. Prvu prijavu možete podnijeti u bilo kojoj zemlji svijeta, međutim podnošenjem prve prijave u Hrvatskoj skraćujete vrijeme potrebno za dobivanje prioriteta, barem u onom dijelu koji se odnosi na prijevod prijave na službeni jezik zemlje ili regionalne/međunarodne organizacije u koju želite podnijeti prvu prijavu. S druge strane, podnošenjem prijave u Hrvatskoj dobivate široki spektar institucija potencijalno zainteresiranih za uspješnu komercijalizaciju Vašeg izuma poput HGK, Ministarstva gospodarstva, HBOR-a, koje su spremne uložiti sredstva za ostvarenje tog cilja, ukoliko procijene da je ulaganje isplativo. Stoga, prije nego se krene u podnošenje, potrebno je pažljivo razraditi najpogodniju strategiju podnošenja prijave.


4. Ukoliko je jedna osoba osmislila cijeli izum u radnom odnosu, pri čemu je poslodavac pribavio sva neophodna sredstva za realizaciju tog izuma, kome tada pripada pravo na patent?

Ukoliko je izum ostvaren u sklopu radnog vremena i radnog mjesta na kojem je pojedinac zaposlen, tada pravo na izum pripada poslodavcu, pri čemu izumitelj ima pravo na pravednu naknadu od strane poslodavca. To pravo proizlazi iz Zakona o radu i internih propisa svake organizacije kojima su regulirana pitanja naknada za zaposlenike (postojanje tih internih pravilnika nije nužno).

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan