Uslijed naše isključive orijentacije na poslove zaštite intelektualnog vlasništva, naša vam tvrtka može ponuditi široki spektar usluga vezanih na zaštitu izuma patentom. Izdvojili bi samo neke:

  1. podnošenje, prevođenje, zastupanje hrvatskih i međunarodnih patentnih prijava
  2. on-line provjera pravnog statusa
  3. sve vrste pretraživanja
  4. izrada mišljenja o patentibilnosti i utrživosti
  5. izrada mišljenja o povredama prava
  6. zastupanje u sudskim postupcima
  7. prigovori, poništaji, postupci za ukidanje rješenja o priznanju patenta
  8. pregovaranje o licenciji
  9. priređivanje licencijskih ugovora

Za područje Hrvatske nudimo optimizaciju troškova ishođenja zaštite.Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan