Kao što smo već prije naveli, Producta d.o.o. pruža usluge zaštite intelektualnog vlasništva (žigova, patenata i industrijskih dizajna) širom svijeta, a imamo posebno razvijenu suradnju s lokalnim uredima u svim zemljama navedenim u tablici.

U priloženoj tablici je moguće na pregledan i brz način preuzeti neke od osnovnih obrazaca koji su potrebni prilikom prijave pojedinog patenta, žiga ili industrijskog dizajna. Svi obrasci su raspoloživi u Adobe PDF formatu. (program kojim je moguće pregledavati i ispisivati te obrasce dostupan je na www.adobe.com.)

Vrste obrazaca:
Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan