Pogled u budućnost

Kao rezultat političkih i pravnih promjena koje su devedesetih godina prošlog stoljeća nastale u Srednjoj i Istočnoj Europi, u posljednjih nekoliko godina zaštita prava intelektualnog vlasništva može se ostvariti brzo i efikasno, puno lakše nego ranijih godina. S početkom 21. stoljeća i nadalje ćemo nastojati udovoljiti potrebama naših klijenata na području zaštite njihovog intelektualnog vlasništva kao i omogućavanja razvoja pravne strategije s tim u svezi, daljnjim širenjem i produbljivanjem suradnje.

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan