Osoblje

Producta-u d.o.o. čini grupa profesionalaca, stručnjaka iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva čiji je motiv zajedničkim naporima omogućiti najbolju profesionalnu uslugu u pogledu zaštite intelektualnog vlasništva klijentima diljem svijeta.

Naše osoblje čine pojedinci čija je izobrazba široka, a obuka na području intelektualnog vlasništva vrlo temeljita, tako da naše osoblje uključuje, između ostalog, koautore Zakona o autorskom i srodnim pravima te Zakona o patentu, kao i one koji, kao eksperti, sudjeluju u CARDS programu vezanom na sustav intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj.

Nadalje, spomenuli bismo da naš tim uključuje i ljude koji su obrazovani u zemlji i inozemstvu na specijalističkim studijima i programima (kao što je The John Marshall Law School Chicago; EPO München; WIPO Ženeva itd.) kao i da smo aktivni članovi međunarodnih organizacija: INTA - Međunarodna organizacija za zaštitu žigova (aktivni član INTA Bulletin Publishing Board), AIPPI - Međunarodna organizacija za zaštitu intelektualnog vlasništva, LES - Međunarodno licencijsko udruženje itd.

Također bismo naglasili naše iskustvo u izradi patentnih prijava iz različitih znanstvenih područja uključujući kemiju, farmaceutiku i dr, kao i naša stalna nastojanja da omogućimo što širu zaštitu prava naših klijenata.

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan