Aktivnosti

Osnovne djelatnosti našeg društva su:

  • pretraživanja, usluge watch servisa, dokumentacijske i informacijske usluge (pretraživanja, konzultacije, opozicije);
  • podnošenje i vođenje postupaka zaštite žigova, patenata i industrijskih dizajna te održavanje njihovih registracija;
  • savjetodavne usluge u vezi sa zaštitom intelektualnog vlasništva, uključujući nepošteno tržišno natjecanje, licenciranje, prijenos tehnologije, kao i poslove vezane uz autorsko i srodna prava;
  • vođenje sporova na svim područjima intelektualnog vlasništva.

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan