Industrijskim dizajnom štiti se dizajn u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualan karakter.

Sve poslove u svezi ishođenja zaštite industrijskog dizajna na nacionalnom kao i na globalnom nivou, poslove u svezi poništaja registriranog industrijskog dizajna, kao i poslove u svezi prijenosa prava i licencije, s povjerenjem prepustite nama.

Po potrebi sudjelujemo i u razvojima dizajna u svojstvu vanjskih konzultanata.

Albanija

Armenija

Azerbejdžan

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Cipar

Crna Gora

Češka

Estonija

Finska

Gruzija

Hrvatska

Kazahstan

Kina

Kirgizstan

Kosovo

Latvija

Litva

Mađarska

Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Slovenija

Srbija

Tadžikistan

Turkmenistan

Turska

Ukrajina

Uzbekistan